Vi utvecklar och tillhandahåller läkemedel för att bidra till bättre hälsa

Unimedic Pharma förser Norden och norra Europa med ett brett sortiment av läkemedel inom flera terapiområden. Verksamheten fördelas inom tre huvudsakliga affärsområden: Registrerade specialistläkemedel, Licensläkemedel, Kontraktstillverkning (CDMO).

Vår historia

Stark förankring i svensk läkemedelsutveckling

Läkemedelsverksamheten påbörjades i mitten av 1960-talet som ett distriktslaboratorium i Matfors, ett dåtidens extempore-apotek och tillika privatägt. På 1970-talet förstatligades apoteken i Sverige och laboratoriet/anläggningen i Matfors blev en del av statliga ACO. Under 1980-talet ägdes anläggningen först av Kabi, och senare av Pharmacia. 1992 grundades Unimedic AB av Nils Ivrell, Lennart Leyonberg, och Kenth-Olov Norman i samband med att Pharmacia upphörde med sin produktion. Sedan 2006 är Unimedic ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Moderbolaget inom gruppen är sedan 2019 Unimedic Pharma Holding AB, i gruppen ingår Unimedic AB och Unimedic Pharma AB.

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDEORD

Vi möjliggör ett bättre liv

Vår vision är att möjliggöra ett bättre liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla läkemedel till människor med särskilda medicinska behov och hjälpa dem till ett liv med bättre hälsa. Vi arbetar aktivt med att kontinuerligt bredda företagets produktportfölj genom förvärv och långsiktiga partnerskap för att än bättre möta otillfredsställda medicinska behov. Våra värdeord guidar oss i vårt dagliga arbete. Tillsammans utgör vår vision, affärsidé och värdeord ryggraden i företaget.

Nyfikenhet

Nyfikenhet

Vi ifrågasätter det vi gör idag för att göra det ännu lite bättre imorgon.

Mod

Mod

Vi står för att vi är duktiga på det vi gör.
Vi vågar också vara ärliga över vad vi ännu inte klarar av.

Hjärta

Hjärta

Vi har hjärtat med oss i både affärsbeslut och i vardagen.

Arbeta hos oss

Hos oss arbetar vi gemensamt för att kontinuerligt stärka företagets värdegrund och bygga en kultur som vilar på mod, nyfikenhet och hjärta. Här har vi duktiga medarbetare som tar ansvar och själva fattar beslut. Det gör oss snabbfotade, skapar energi och ger förutsättningar för nytänkande och kreativitet.

Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser och uppmuntrar varandra. Gärna skrattar och har roligt tillsammans. På Unimedic Pharma är det viktigt att ha modet att vara ödmjuk, så även vara nyfiken på att lära känna kollegor och samarbetspartners, liksom vår affärsidé och strategier. Vi arbetar hårt för att vara ett företag där man ska och får våga! Vi förespråkar tvärfunktionellt samarbete där individuellt ansvar väger tyngre än hierarkisk styrning. Känslan av stolthet över att det vi gör faktiskt betyder något och gör skillnad är viktig för oss alla i företaget.

Lediga tjänster

Regulatory Affairs Manager

Bli en nyckelspelare på Unimedic Pharma – där Mod, Nyfikenhet och Hjärta möter expertis! Vi söker just nu en engagerad och självgående Regulatory Affairs Manager. Är det du?

Kom i kontakt med oss, Unimedic Pharma

Intresseanmälan

Kan vi vara företaget för dig? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på work@unimedicpharma.se.

God företagskultur och engagerad personal är otroligt viktigt, det för oss är grunden för en välmående arbetsplats och framgångsrik verksamhet. Duktiga medarbetare som tar ansvar och själva fattar beslut gör oss snabbfotade, skapar energi och förutsättningar för nytänkande. Arbetet med att få allt på plats pågår varje dag och vi lär oss av varandra under resans gång. Vi arbetar även hårt med att stärka företagets värdegrund och bygga en kultur som vilar på mod, nyfikenhet och hjärta.

Unimedic Logotype

Ledande befattningshavare

Unimedic Pharma Johan Frödin

Johan Frödin, CEO

E-post:
förnamn.efternamn@unimedic.se

Unimedic Pharma Peter

Peter Hallman, CFO

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Peter

Anette Sjödin, Head of Business Development

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Marianne

Marianne Busekist, Head of Human Relations

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Ann-Sofi

Ann-Sofi Allard, Head of Sales & Marketing

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Anna

Anna Karlsson, Head of Regulatory Affairs

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Magnus

Magnus Ivarsson, Head of Market Access & Governmental Affairs

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Janet

Janet Post, Head of Drug Safety & PV /QPPV

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Maria

Eva Hedlund, Head of Quality Assurance /RP

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Unimedic Pharma Linda Nordberg

Linda Nordberg, Head of Non-License

E-post: förnamn.efternamn@unimedicpharma.se

Uppförandekod

Vår uppförandekod (code of conduct) är utformad för att stödja Unimedic Pharmas värderingar och säkerställa ansvar inom miljömässiga, etiska och sociala områden. Vi bär alla ett ansvar att förstå vår uppförandekod och följa denna varje dag. Här får vi vägledning för hur vi arbetar och beslut som fattas för att stödja vårt uppdrag om att möjliggöra ett bättre liv.

Kom i kontakt med oss, Unimedic Pharma

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret och beskriv kort din fråga/förfrågan.