UNIMEDIC PHARMA

Integritetspolicy

Stockholm – Revised 2022.02.01, v1

Unimedic Pharma integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Genom vår integritetspolicy vill vi visa hur vi garanterar att dina personuppgifter behandlas som lagen kräver.

Du har alltid rätt att:

  • Veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig
  • Begära att de rättas eller raderas
  • Ta tillbaka ditt samtycke helt eller delvis

Personuppgiftsansvar

Unimedic Pharma AB, organisationsnummer 556557–9967, ansvarar för all behandling av personuppgifter inom Unimedic Pharmas verksamhet.

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande person ses enligt lag som personuppgifter. Till exempel namn, mejladresser, foton och IP-adresser.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Nyhetsbrev

Om du vill hålla kontakten med oss och få mejl, information, inbjudningar och nyheter behöver vi ha din e-post. När du registrerar dig lämnar du samtidigt ditt samtycke till att vi gör utskicket. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen.

Kunduppgifter

Vi samlar endast in och lagrar personuppgifter från befintliga och blivande kunder som är nödvändiga för att vi ska uppfylla vårt avtal. Till exempel uppgifter om företaget, kontaktpersoner och hur vi når hen. Vi sparar informationen under den tid vi samarbetar och upp till 24 månader efter att vi avslutat samarbetet.

Biverkningsrapportering och reklamation

Vi är enligt lag skyldiga att ta emot och hantera biverkningsrapportering och reklamationer för Unimedic Pharmas produkter och hanterar det enligt gällande lagstiftning.

Seminarium, föreläsningar och utbildningar

När du anmäler dig till ett event behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna skicka bokningsbekräftelse och faktura och för att kunna genomföra själva eventet. Vi använder sedan bara uppgifterna så länge som bokföringslagen kräver.

Rekrytering och eventuell nyanställning

För att kunna hantera jobbansökningar, eventuella nyanställningar och våra anställda behöver vi ha personuppgifter, till exempel namn, mejladress, personnummer och fysisk adress.

När vi nyanställer använder vi uppgifterna för att kunna genomföra eller avsluta rekryteringsprocessen. På lagspråk heter det att det ligger i vårt berättigade intresse att hämta informationen i det här sammanhanget. Vi sparar rekryteringshandlingar i 24 månader från och med att de skickades in.

Medarbetare

Uppgifter om medarbetare används endast för att fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtalet och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. Uppgifter om före detta medarbetare sparar vi endast för att uppfylla lagkrav i bokföringslagen. Andra uppgifter raderar vi.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Vi använder cookies huvudsakligen för att förbättra och analysera din upplevelse på våra webbplatser samt i marknadsföringssyfte. Vi respekterar din rätt till integritet och du kan när som helst välja att inte tillåta olika cookies. Att blockera vissa typer av cookies kan ha en negativ inverkan på upplevelsen på webbplatsen och begränsa tjänsterna vi kan erbjuda.

Analysverktyg

Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att mäta och analysera trafik och användarbeteende på vår sajt. Genom att utvärdera informationen kan vi utveckla webbinnehållet och vårt erbjudande. Vi använder endast anonymiserade uppgifter i analysen.

LinkedIn

Vi använder oss även av en tag från Linkedin. Denna fungerar som ett analysverktyg för att kunna erbjuda information/annonser anpassat efter dina egna intresseområden från de sociala nätverken.

Film och foto

Det kan förekomma att vi fotar när vi har utbildningar, seminarium. interna-eller externa event för att dokumentera och visa upp saker som händer i vår verksamhet. Bilderna kan publiceras på vår sajt eller sociala kanaler som LinkedIn. Om du vill att vi tar bort något foto där du är med, kontakta oss på info@unimedicpharma.se.

Vem har uppgifterna?

Vi har leverantörer som kallas personuppgiftsbiträden som hjälper oss med till exempel IT-tjänster, rekryteringssystem och säljverktyg. När det är nödvändigt – och endast då – delar vi dina personuppgifter med dem. För de här leverantörerna har vi personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att de bara använder informationen enligt våra instruktioner.

Vi kan också behöva dela uppgifterna till statliga myndigheter enligt lag.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi har system och interna processer för att garantera att all den information vi behandlar är skyddad från obehöriga. Bara de medarbetare som behöver har tillgång till de personuppgifter vi lagrar.

Vårt mål är att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, men även om någon av våra leverantörer är etablerade eller lagrar information i andra länder delar vi endast dina personuppgifter på en strängt behovsbaserad basis.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss kan vi få information som är offentligt tillgängliga från tredje part som LinkedIn för att hantera rekryteringsprocesser. I de här situationerna meddelar vi dig om detta och du får samtycka till att vi sparar informationen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan behöva göra ändringar i vår policy på grund av till exempel lagändringar, direktiv, förordningar eller domstolspraxis som vi inte styr över. Den senaste versionen hittar du alltid på unimedicpharma.se.

Information, rättelse och radering

Du har rätt att ta del av de personuppgifter om dig som vi hanterar och lagrar. Du kan också rätta, komplettera och radera uppgifter som inte behövs av lagliga skäl. Om du vill ha ett registerutdrag behöver du skicka din förfrågan som fysiskt brev till oss eftersom vi behöver din namnteckning.

Tänk på att vi i vissa fall inte kan ta bort dina personuppgifter direkt av lagliga skäl.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss om dina personuppgifter är du varmt välkommen att mejla till info@unimedicpharma.se eller ring 010-130 99 50.