Möjliggör ett bättre liv

Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, distribution och försäljning av läkemedel. Kärnan i verksamheten är att bidra till en bättre hälsa, det gör vi genom att i nära samarbete med hälso- och sjukvård utveckla och tillhandahålla läkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov.

Möjliggör ett bättre liv

Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, distribution och försäljning av läkemedel. Kärnan i verksamheten är att bidra till en bättre hälsa, det gör vi genom att i nära samarbete med hälso- och sjukvård utveckla och tillhandahålla läkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov.

Möjliggör ett bättre liv

Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, distribution och försäljning av läkemedel. Kärnan i verksamheten är att bidra till en bättre hälsa, det gör vi genom att i nära samarbete med hälso- och sjukvård utveckla och tillhandahålla läkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov.

Våra verksamhetsområden

Unimedic Pharma förser idag Norden och norra Europa med ett brett sortiment av läkemedel inom flera terapiområden. Verksamheten fördelas inom tre huvudsakliga affärsområden: Registrerade specialistläkemedel, Licensläkemedel, Kontraktstillverkning (CDMO).

En central del i vårt dagliga arbete är att kontinuerligt bredda produktportföljen genom utveckling av egna läkemedel, förvärv, och långsiktiga strategiska partnerskap. Det stärker vår ambition om att bidra till bättre hälsa. Företagets huvudkontor ligger i Solna och verksamheten bedrivs framför allt i Norden och norra Europa. Unimedic Pharma är ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

 Unimedic Pharma tillhandahåller ett brett sortiment av registrerade specialistläkemedel inom ett flertal terapiområden såsom akutsjukvård, smärta, infektionssjukdomar, gastroenterologi, urologi och beroendevård.

Specialistläkemedel

Unimedic Pharma tillhandahåller ett brett sortiment av registrerade specialistläkemedel inom ett flertal terapiområden såsom akutsjukvård, smärta, infektionssjukdomar, gastroenterologi, urologi och beroendevård.

Vi är stolta över att vara en av Sveriges största leverantörer av licensläkemedel dvs läkemedel som inte finns tillgängliga i Sverige men som är godkända i andra länder. Unimedic Pharma.

Licensläkemedel

Unimedic Pharma är en av Sveriges största leverantörer av licensläkemedel och kan genom ett etablerat nätverk av leverantörer i Europa och hela världen underlätta snabb anskaffning och leverans av önskat licensläkemedel.

årt systerbolag Unimedic AB är en kontraktstillverkare (CDMO) som utvecklar och tillverkar sterila och icke-sterila läkemedel.

Kontraktstillverkning (CDMO)

Vårt systerbolag Unimedic AB är en kontraktstillverkare (CDMO) som utvecklar och tillverkar sterila och icke-sterila läkemedel. Tillsammans kan vi hjälpa till med eventuella utmaningar kopplat till utveckling av läkemedel och förbereda för kommersiell lansering snabbare.

Att arbeta inom Life Science är givande och spännande, kärnan i vår verksamhet är att utveckla och tillhandahålla läkemedel för att bidra till en bättre hälsa. Det känns meningsfullt!

Genom nära samarbete med hälso- och sjukvård utvecklar vi nischade specialistläkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov. Läkemedel som sedermera tillverkas i vår anläggning utanför Matfors.

Vi ställer höga krav på kvaliteten i vårt dagliga arbete, så även på tillit och ärlighet mot varandra och våra kunder. Det är grundläggande inom life science.

Unimedic Logotype
Kom i kontakt med oss, Unimedic Pharma

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret och beskriv kort din fråga/förfrågan.