Vår verksamhet

Unimedic Pharma förser idag Norden och norra Europa med ett brett sortiment av läkemedel inom flera terapiområden. Verksamheten fördelas inom tre huvudsakliga affärsområden; registrerade specialistläkemedel, licensläkemedel och kontraktstillverkning (CDMO).

En central del i vårt dagliga arbete är att kontinuerligt bredda produktportföljen genom utveckling av egna läkemedel, förvärv, och långsiktiga strategiska partnerskap. Det stärker vår ambition om att bidra till bättre hälsa. Företagets huvudkontor ligger i Solna och verksamheten bedrivs framför allt i Norden och norra Europa. Unimedic Pharma och Unimedic AB är båda helägda dotterbolag till MedCap AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

AFFÄRSOMRÅDE

Specialistläkemedel

Unimedic Pharma tillhandahåller ett brett sortiment av registrerade specialistläkemedel inom ett flertal terapiområden såsom akutsjukvård, smärta, infektionssjukdomar, gastroenterologi, urologi och beroendevård.

I nära samarbete med hälso- och sjukvård utvecklar Unimedic Pharma läkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov. Dessa läkemedel tillhandahålls som extempore/lagerberedningar eller registrerade läkemedel. Egen produktutveckling görs vanligen på beprövade substanser och vilar på en lång tradition och erfarenhet av framtagning samt inregistrering av läkemedel och medicintekniska produkter.

Vi arbetar kontinuerligt för att bredda företagets produktportfölj genom partnerskap och förvärv. Sedan starten har Unimedic Pharma utvecklat starka strategiska partnerskap där vi genom djup kunskap och erfarenhet av de nordiska läkemedelsmarknaderna framgångsrikt blivit ombud för läkemedelsföretag som själva inte har representation i Norden. Här tillhandahåller vi idag bland annat en portfölj av livsviktiga läkemedel för svåra infektionssjukdomar, så även några av våra vanligaste läkemedel inom akutsjukvård.

AFFÄRSOMRÅDE

Licensläkemedel

Vi är stolta över att vara en av Sveriges största leverantörer av licensläkemedel dvs läkemedel som inte finns tillgängliga i Sverige men som är godkända i andra länder. Förskrivning av licensläkemedel är ett alternativ då förskrivande läkare, tandläkare eller veterinär saknar ett godkänt läkemedel som hen behöver för att tillgodose det medicinska behovet hos en patient eller djur. Det kan även vara aktuellt när ett godkänt läkemedel är restnoterat och av den anledningen inte finns tillgängligt.

Vi är stolta över att vara en av Sveriges största leverantörer av licensläkemedel dvs läkemedel som inte finns tillgängliga i Sverige men som är godkända i andra länder. Förskrivning av licensläkemedel är ett alternativ då förskrivande läkare, tandläkare eller veterinär saknar ett godkänt läkemedel som hen behöver för att tillgodose det medicinska behovet hos en patient eller djur. Det kan även vara aktuellt när ett godkänt läkemedel är restnoterat och av den anledningen inte finns tillgängligt.

Licens för individ eller patientgrupp beviljas av Läkemedelsverket baserat på licensmotivering från behörig förskrivare, apoteket ansöker därefter om tillfälligt försäljningstillstånd för att kunna expediera önskat läkemedel. Unimedic Pharma har ett etablerat nätverk av leverantörer i Europa och hela världen som underlättar snabb anskaffning och leverans av önskat licensläkemedel.

Vi hanterar givetvis all dokumentation som krävs för anskaffning av licensläkemedel. Vi arbetar kontinuerligt med att söka efter nya läkemedel som kan hjälpa sjuk- och hälsovården med att uppfylla otillfredsställda medicinska behov, det stödjer vår ambition att bidra till en bättre hälsa.

Licens för individ eller patientgrupp beviljas av Läkemedelsverket baserat på licensmotivering från behörig förskrivare, apoteket ansöker därefter om tillfälligt försäljningstillstånd för att kunna expediera önskat läkemedel. Unimedic Pharma har ett etablerat nätverk av leverantörer i Europa och hela världen som underlättar snabb anskaffning och leverans av önskat licensläkemedel. Vi hanterar givetvis all dokumentation som krävs för anskaffning av licensläkemedel. Vi arbetar kontinuerligt med att söka efter nya läkemedel som kan hjälpa sjuk- och hälsovården med att uppfylla otillfredsställda medicinska behov, det stödjer vår ambition att bidra till en bättre hälsa.

AFFÄRSOMRÅDE

Kontraktstillverkning (CDMO)

Vårt systerbolag Unimedic AB är en kontraktstillverkare (CDMO) som utvecklar och tillverkar sterila och icke-sterila läkemedel. Verksamheten är specialiserad på flytande beredningar och utgår från Matfors utanför Sundsvall. Verksamheten har sina rötter från mitten av 1960-talet då anläggningen fungerade som ett distriktslaboratorium, ett dåtidens extempore-apotek. Därefter har anläggningen ägts av det statliga ACO, Kabi, och senare av Pharmacia. 1992 grundades Unimedic av Nils Ivrell, Lennart Leyonberg, och Kenth-Olov Norman och sedan 2006 är Unimedic ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ).

Kommersiell kontraktstillverkning

Unimedic har lång och gedigen erfarenhet av kommersiell kontraktstillverkning av beredningar som tillhandahålles i sprayflaska, mindre/större plast- eller glasflaskor, ampuller, vialer, svampar och dospåsar. Tillverkningslinjerna är fullt utrustade för att uppfylla serialiseringskraven. Unimedic genomför mikrobiologiska och kemiska analyser av råvaror, vatten och slutprodukter (i enlighet med svensk läkemedelsstandard och europeiska farmakopén (Ph Eur)). Unimedic etiketterar och packar i både liten och stor skala, allt från handpackning till helautomatiska packlinjer. Unimedic erbjuder en unik möjlighet av anpassning av mycket små till stora batcher.

Läkemedelsutveckling | Tech Transfers

Som experter på att lösa eventuella utmaningar kopplat till utveckling av läkemedel, oavsett om det gäller en flytande formulering som innehåller små eller större molekyler, är vår ambition att alltid hjälpa till att påskynda beredningen genom tidiga tester och förbereda för kommersiell lansering snabbare.

Hos oss drar du nytta av många års erfarenhet och djup expertis. Unimedics kompetens och kunnande inom formuleringsutveckling sträcker sig från flytande formuleringar baserade på små molekyler till stora molekylära biologiska läkemedel samt sterila och icke-sterila lösningar.

Genom specialisering inom vätsketillverkning och expertkunskap kan vi även tillhandahålla prövningsläkemedel (IMP) för kliniska studier. Unimedics anläggningar är också lämpliga och fullt utrustade för att hantera kontrollerade droger. Förutom fullskalig tillverkning erbjuder vi småskalig produktion för prover och stabilitetstestning.

Tech Transfers ingår som en del i vårt dagliga arbete där vi har djup kunskap att överföra tidigare lärdomar kring produktformulering, tillverkningsprocesser, QC-analyser, råvaror och förpackningsmaterial. Genom lång erfarenhet och kunskap har vi med god framgång anpassat processen till nya tillverkningsförhållanden.

Kom i kontakt med oss, Unimedic Pharma

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret och beskriv kort din fråga/förfrågan.