PARTNERSKAP

Arbeta tillsammans med oss

Unimedic Pharma har lång erfarenhet av att verka i ömsesidiga och strategiska partnerskap, exempelvis in- och utlicensiering. Kontakta oss gärna för fortsatt diskussion!

I samarbete med

Unimedic Logotype
Unimedic Logotype
Unimedic Logotype
Unimedic Logotype
Unimedic Logotype
Ethypharm

PARTNERSKAP

Samarbeta med oss

Unimedic Pharma arbetar kontinuerligt med att bredda företagets produktportfölj, det bidrar till ambitionen att möjliggöra ett bättre liv. Vi har erfarenhet av att verka i olika ömsesidigt givande kommersiella partnerskap och letar aktivt efter att bredda partnersamarbeten inom områden som inlicensiering, utlicensiering och förvärv.

Inlicensering

Djup kunskap och erfarenhet av de nordiska läkemedelsmarknaderna gör att Unimedic Pharma med framgång är ombud för flertalet läkemedelsföretag som själva inte har representation i Norden. Vi inser vikten av att förstå varandra, att vara öppen, känna tillit och vara lyhörd. På Unimedic Pharma prioriterar vi partnerskap. Baserat på ömsesidig respekt, lojalitet och lönsamhet skapar vi de bästa lösningarna för våra gemensamma partners.

Som organisation är vi specialiserad på att lansera, distribuera och marknadsföra specialistläkemedel på samtliga nordiska marknader. Vid bolagets huvudkontor i Solna finns ett starkt team med ansvar för Market Access, Marknad, Supply, samt följsamhet inom Quality Assurance, Farmakovigilans och Regulatory Affairs. I varje nordiskt land finns en lokalt förankrad KAM organisation som interagerar med och supporterar kunder inom apotek och sjukvård.

Utlicensiering

Unimedic Pharma har en egenutvecklad läkemedelsportfölj inom smärta, CNS, urologi och gastroenterologi. Portföljen finns i samtliga nordiska länder och via partners på utvalda marknader i norra Europa. Vi diskuterar gärna nya partnerskap för våra läkemedel och introduktion på ytterligare marknader i framför allt Europa.

Förvärv

Affärsidén hos våra ägare, MedCap, är att förvärva befintliga produktportföljer, enstaka läkemedel eller små Life Science-bolag. Genom förvärv bidrar MedCap till att förstärka Unimedic Pharmas befintliga verksamhet med nya läkemedel och läkemedelsportföljer. Det stärker vår ambition om att möjliggöra ett bättre liv genom att bredda behandlingsalternativen och möta otillfredsställda medicinska behov.

Kom i kontakt med oss, Unimedic Pharma

Vill du veta mer om partnerskap?

Kontakta gärna Unimedic Pharma och vår avdelning Business Development vid intresse av att diskutera partnerskap, förvärv eller annat samarbete.